کی داوطلبه بریم ساب فید رو هم تست کنیم؟ :))
اصلا من هنوز نفهميدم چي چي بيد اين ‎- هانا
ساب فید باید پروتکت باشی ‎- مـِـهدی❆
مثل اینکه میشه فید اختصاصی برای یه عده ی خاصی داد ‎- آرزو
نه مهدی ‎- آرزو
اون خودش پروتکت میکنه واسه یه عده ‎- آرزو
آهان همون اتاق خودمون .. من پايه ام ‎- هانا
نه، روم نیست، دایرکت گروهی هم نیست، مثل پستهای کاستومایز فیسبوک باشه احتمالا ‎- آرزو
اکی، الان دعوتت میکنم هانا :)) ‎- آرزو
آرزو خنگه چرا اون فیدت رو کامنت دیسیبل کردی؟ فکر کنم اولین فید این سایت باشه که نزدیک دویست تا لایک گرفته ‎- Guffik
کامنتش رو باز کن ده تا دیگه لایک بگیره بشه اولین فید دویست لایکی تاریخ مکان و زمان ‎- Guffik
عزیزم دیسیبل کردم که کامنت تو آخرین کامنت باشه، بازش میکنم هر وری میخوای بزن :))))) ‎- آرزو
کامنتش رو باز کن ده تا دیگه لایک بگیره بشه اولین فید دویست لایکی تاریخ مکان و زمان ‎- Bright =)))))))))) تف تو روحت :))))) ‎- آرزو
چی هست این؟ منم می خوام ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
به درد نخورد بالا، مثل پستهای سفارشی فیسبوک ‎- آرزو