خب اینجا چه خبر؟ :دی
بات قهرم، میری توییتر :| :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
این حسن همچنان مشغول شخم زدنه عکس منه :)) دستت درد نکنه آقا :)) ‎- آرزو
نباچ :( میام اینجا :( ‎- آرزو
سلامتی شما چه خبر:دی ‎- farahnaaz
من اغلب نصفه شب نت میام که اینجا تقریبا تعطیله و توییتر هنوز چند نفری زنده پیدا میشه ‎- آرزو
@farahnaaz: قربون شما خان :دی ‎- آرزو
@arash: برو بخواب :)) ‎- آرزو
اصن نباس بری توییتر من ازین عخش حسودام :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
خبر خاصی نیست:-) @arezoo ‎- جولیا پندلتون
خاله گلم :* ‎- shompi
@saeedgreen آدم به مادرش حسادت نمیکنه ها =))))) ‎- آرزو
@mousaviam2: همین که خوبین خوبه مرجان :دی ‎- آرزو
باز گل به خودی زد :| :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@shompi: قند عسل خاله :))) بوس :** ‎- آرزو
@arezoo خواب دارم ، اما منتظر ی تماسم :| ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™