خب اینجا چه خبر؟ :دی
بات قهرم، میری توییتر :| :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
این حسن همچنان مشغول شخم زدنه عکس منه :)) دستت درد نکنه آقا :)) ‎· آرزو
نباچ :( میام اینجا :( ‎· آرزو
سلامتی شما چه خبر:دی ‎· farahnaaz
من اغلب نصفه شب نت میام که اینجا تقریبا تعطیله و توییتر هنوز چند نفری زنده پیدا میشه ‎· آرزو
@farahnaaz: قربون شما خان :دی ‎· آرزو
@arash: برو بخواب :)) ‎· آرزو
اصن نباس بری توییتر من ازین عخش حسودام :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
خبر خاصی نیست:-) @arezoo ‎· جولیا پندلتون
خاله گلم :* ‎· shompi
@saeedgreen آدم به مادرش حسادت نمیکنه ها =))))) ‎· آرزو
@mousaviam2: همین که خوبین خوبه مرجان :دی ‎· آرزو
باز گل به خودی زد :| :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@shompi: قند عسل خاله :))) بوس :** ‎· آرزو
@arezoo خواب دارم ، اما منتظر ی تماسم :| ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™