User avatar

نیمه نمایی شومپوز رو دیدم، چشماش خیلی شیطونه و میخنده، هی نگاه میکنم و انرژی مثبت میگیرم ازش :)) :**

Comment

قربونت برم خاله:****تازه اون عکس محترمانه ام بود

 ‎· shompi
Comment

پس غیر محترمانه هاشم بفرست :))) از چشمات شرارت میباره :))

 ‎· آرزو
Comment

کلا موجود خنده داریه ، زمان شاه بود میتونست دلقک دربار بشه :))

 ‎· HOSSEiN
Comment

حسین با همه شوخی با خواهر زاده ی منم شوخی؟ توی توییتر نیستیا زبون درازی میکنی، توی مکانی :))

 ‎· آرزو
Comment

@arezoo: تو خونه ام دیگه :)) من بومی اینجام

 ‎· HOSSEiN
Comment

@arezoo: فرستادم برات خاله

 ‎· shompi
Comment

@sexy: باز این پا برهنه پرید وسط بحث خانوادگی ما

 ‎· shompi
Comment

حسین آروم بشین من دارم عکس میبینم :))

 ‎· آرزو
Comment

یه خنگی خاصی تو چشماشه :))

 ‎· نومیا
Comment

واسه ما هم بفرست خانم شومپوز :-| @shompi

 ‎· مـِـهدی❆
Comment

@nomia: کثافت:))))

 ‎· shompi
Comment

@mahdidavoudi: چی برات بفرستم مهدی؟

 ‎· shompi
Comment

همین نیمه نمایی و اینا دیگه :-| @shompi

 ‎· مـِـهدی❆
Comment

@mahdidavoudi: تو که بودی فک کنم لایک هم زدی

 ‎· shompi
Comment

ندیدم -_- @shompi

 ‎· مـِـهدی❆
Comment

@mahdidavoudi: تنبیه می شی تا غیبت نداشته باشی:)))

 ‎· shompi
Comment

@arezoo عکساشو بیار دایرکت باهم بخندیم بهش :))

 ‎· HOSSEiN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10