نیمه نمایی شومپوز رو دیدم، چشماش خیلی شیطونه و میخنده، هی نگاه میکنم و انرژی مثبت میگیرم ازش :)) :**
قربونت برم خاله:****تازه اون عکس محترمانه ام بود ‎- shompi
پس غیر محترمانه هاشم بفرست :))) از چشمات شرارت میباره :)) ‎- آرزو
کلا موجود خنده داریه ، زمان شاه بود میتونست دلقک دربار بشه :)) ‎- HOSSEiN
حسین با همه شوخی با خواهر زاده ی منم شوخی؟ توی توییتر نیستیا زبون درازی میکنی، توی مکانی :)) ‎- آرزو
@arezoo: تو خونه ام دیگه :)) من بومی اینجام ‎- HOSSEiN
@arezoo: فرستادم برات خاله ‎- shompi
@sexy: باز این پا برهنه پرید وسط بحث خانوادگی ما ‎- shompi
حسین آروم بشین من دارم عکس میبینم :)) ‎- آرزو
یه خنگی خاصی تو چشماشه :)) ‎- نومیا
واسه ما هم بفرست خانم شومپوز :-| @shompi ‎- مـِـهدی❆
@nomia: کثافت:)))) ‎- shompi
@mahdidavoudi: چی برات بفرستم مهدی؟ ‎- shompi
همین نیمه نمایی و اینا دیگه :-| @shompi ‎- مـِـهدی❆
@mahdidavoudi: تو که بودی فک کنم لایک هم زدی ‎- shompi
ندیدم -_- @shompi ‎- مـِـهدی❆
@mahdidavoudi: تنبیه می شی تا غیبت نداشته باشی:))) ‎- shompi
@arezoo عکساشو بیار دایرکت باهم بخندیم بهش :)) ‎- HOSSEiN