به حامد نیک پی کجا میشه رای داد؟
عه خاله سلیقمون مثه همه:د ‎- shompi
:)))))) خاله واسه تو، من نمیخوام خب ‎- آرزو
خاله تو که می دونی من خیلی حال ندارم باشه پیشت لازم داشتم می گیرمش:))) ‎- shompi
خاله تعارف میکنیا =))) ‎- آرزو
@arezoo: نه بابا این حرفا چیه :))) ‎- shompi