به حامد نیک پی کجا میشه رای داد؟
عه خاله سلیقمون مثه همه:د ‎· shompi
:)))))) خاله واسه تو، من نمیخوام خب ‎· آرزو
خاله تو که می دونی من خیلی حال ندارم باشه پیشت لازم داشتم می گیرمش:))) ‎· shompi
خاله تعارف میکنیا =))) ‎· آرزو
@arezoo: نه بابا این حرفا چیه :))) ‎· shompi