من سرم که پایینه همه ش فکر میکنم اونطرف روی زمین یه چیزی مثل سوسک یا پشه داره راه میره، ولی نگاه که میکنم چیزی نیست
خاله سرتو بالا کن یه نگاه به ما کن:د ‎· shompi
راست می گه شومپی از دیوار رفته بالا دیگه روی زمین نیست باید بالا رو نگاه کنی :))) ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
:)))))))))))))))))))) بچه م واقعا از دیوار راست میره بالا، یه مدت از روی لوستر باید جمعش میکردیم ‎· آرزو
بیا! خالت هم سوسک بودنت رو تایید کرد شومپی :))) ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
بیشور چه ربطی به سوسک بودن داشت؟ این یعنی توانایی هاش زیاده ‎· آرزو
من همین گوشه افتادم از جام هم تکون نمی خورم والا:))))) ‎· shompi
یعنی پرواز هم می کنه؟ :| ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
@balapayin: نه لگد می زنم:))))))))) ‎· shompi
ولی حالا از شومپی گذشته، این نشونه ی آستیگمات بودن چشماته. باید بری دکتر چشم ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
همین منم میخواستم بگم ممکنه آستیگمات باشه چشات ، من برف میبینم گاهی توی اتاق :)))) ‎· sousan
استیگمات که هست یادم میره عینک بزنم ولی نمیدونستم از اونه. دیگه زدنش ضروری شد پس ‎· آرزو