من سرم که پایینه همه ش فکر میکنم اونطرف روی زمین یه چیزی مثل سوسک یا پشه داره راه میره، ولی نگاه که میکنم چیزی نیست
خاله سرتو بالا کن یه نگاه به ما کن:د ‎- shompi
راست می گه شومپی از دیوار رفته بالا دیگه روی زمین نیست باید بالا رو نگاه کنی :))) ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
:)))))))))))))))))))) بچه م واقعا از دیوار راست میره بالا، یه مدت از روی لوستر باید جمعش میکردیم ‎- آرزو
بیا! خالت هم سوسک بودنت رو تایید کرد شومپی :))) ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
بیشور چه ربطی به سوسک بودن داشت؟ این یعنی توانایی هاش زیاده ‎- آرزو
من همین گوشه افتادم از جام هم تکون نمی خورم والا:))))) ‎- shompi
یعنی پرواز هم می کنه؟ :| ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
@balapayin: نه لگد می زنم:))))))))) ‎- shompi
ولی حالا از شومپی گذشته، این نشونه ی آستیگمات بودن چشماته. باید بری دکتر چشم ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
همین منم میخواستم بگم ممکنه آستیگمات باشه چشات ، من برف میبینم گاهی توی اتاق :)))) ‎- sousan
استیگمات که هست یادم میره عینک بزنم ولی نمیدونستم از اونه. دیگه زدنش ضروری شد پس ‎- آرزو