یه جیمی توی فرندفید بود که خیلی کم بود فعالیتش، فقط هر وقت من چسناله میکردم میومدم یه لینک هولاکویی میذاشت برام و میرفت :)) یهو یادش افتادم
:)) ‎· DArA