دونه به دونه توییت میکنی و مخاطب اضافه میکنی، ساعت به ساعت زندگیت رو از دست میدی
دقیقا :| ‎· همصدا
خاله نه اينكه از صبح تا شب فعالي ‎· shompi