Avatar for arezoo

بالا قراره تو فرفر کلاس فیزیک برگذار کنه از این به بعد :))

Comment

من به اینجا همون فرفر میگم، مکان تو کتم نمیره

 ‎· آرزو
Comment

ایمیلت رو بده فرم های ثبت نام رو برات بفرستم :))

 ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
Comment

من فیزیک دوست ندارم :))

 ‎· آرزو
Comment

شیمی درس نمیدن استاد؟

 ‎· Mamad
Comment

نمیدونم، استاد تقاضا برای کلاس شیمی هست، رسیدگی کنید

 ‎· آرزو
Comment

کلاس های شیمی از ترم بعد برگزار می شه. فعلاً کتاب ها هنوز آماده نیست. حالا می خواین فییزیک یاد بگیرین یا نه؟

 ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
Comment

یه نمونه بذار ببینیم جذابیتش چقدره، پیش ثبت نام کنیم :\ \ خاک بر سرتون، حیثیت واسه من نذاشتین هیچ جا :))

 ‎· آرزو
Comment

@arezoo: بالا تو رو میگه ها ! اون تیک NSFW رو بزن :)))

 ‎· Mamad
Comment

ممد بالا زده، الان چک کردم که خودم نزدم، کرم از خودم بوده :)) یکم هم کنجکاوم البته :))

 ‎· آرزو

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10