Avatar for arezoo

انقد زر زدم و هله هوله خوردم که اثر این آلپرازولام هم پرید، فقط قرص حروم میکنم تو این گرونی :\

Comment
آلپرازولام دیگه چیه؟ ترکیب آلووعرا + زولبیا ؟ ‎· Nima
Comment
با اونا که تا صب باید نشست :)))) این یه قرصه که میخورن دو روز مثل خرس میخوابن، منتها من انقدر نمیخوابم که قرصه در میره ‎· آرزو
Comment
واقعا قرص خواب احتیاج داری؟ من توی عمرم قرص خواب‌آور نخوردم. سرم رو می‌ذارم روی بالش ۳ دقیقه بعد خوابم. ‎· Nima
Comment
منم اگه بذارم شاید برم، مسئله اینه نمیذارم، باید چیزی بخورم که سرم رو بندازه :\ دلم نمیاد جدا شم ازتون :\ ‎· آرزو
Comment
من نمی‌دونم‌ها اما از الان به قرص عادت کنی فردا که مشکلات زندگی دوجندان شد دیگه باید داروی بیهوشی تنفس کنی تا خوابت ببره. (اسمایلی ریش سفید جمع) ‎· Nima
Comment
عادت که کردم ولی تو ترکم، چند شب یه بار و در میزان کم مصرف میکنم، بدنم دیگه به هر خواب اوری مقاومه، مرسی پدربزرگ ‎· آرزو
Comment
من بخوابم، حداقل این قرصه از فردا شب بهم کم محلی نکنه که با اینم نتونم بخوابم :\ ش ب خ ‎· آرزو
Comment
@arezoo ش.ب.خ ‎· Nima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10