Avatar for arezoo

بچه ها کسی تجربه ی کاشت سبزیجات توی گلدون رو دار؟ ما کاشتیم ولی از یه حدی بیشتر رشد نمیکنه و متوقف میشه

Comment

الان بخوابم، فردا میام عکس میذارم، بیچاه ها دارن پلاسیده میشن و کای ازمون برنمیاد :))

 ‎· آرزو
Comment

خاله واسه منم کچلی در می اد هر چی می کارم عکسشو توییتر گذاشته بودم که

 ‎· shompi
Comment

چی میکاری خاله؟ این ریحون و شاهی هست ها :)) خوب در اومد اولش، ولی یهو قطع شده و دیگه کم کم داره رنگش عوض میشه

 ‎· آرزو
Comment

@arezoo: منم ریحون و شاهی و جعفری کاشتم مینیاتوری در می ان ...:)))

 ‎· shompi
Comment

این خیلی خوب در اومد، البته ریحونش کچلیه، ولی شاهی ها خیلی خوب بود، یهو قطع شد، از اتاق فرمان میگن افتاب بهش نخورده

 ‎· آرزو
Comment

واسه من که تو افتاب بود والا شاهیام که اصلا داغون ولی به من گفتن از خاکه

 ‎· shompi
Comment

فردا عکسشو میذارم، حیف شدن واقعا، توقع داشتم اخر این هفته برداشت کنیم ولی نشد :))

 ‎· آرزو
Comment

@arezoo: خاله پاشو بیا بحث ازدواج داریم :)))

 ‎· Mamad
Comment

با من از سخن ازدواج هیچ مگو :))) خوابم میاد و توان تایپ ندارم، فردا میام ازدواج کنیم :))

 ‎· آرزو
Comment

اخ جون فردا عروسیه:))))چی بپوشم:)))

 ‎· shompi
Comment

@arezoo: :))))) خاله فک نمیکردم انقدر پایه باشی خوب ! چرا سکته مون میدی !

 ‎· Mamad
Comment

به به عروسی ،عروسم :-))

 ‎· mousaviam2
Comment

نوع خاک، اندازه گلدون، دما و نوع بذر خیلی مهمه برای موفقیت .

 ‎· Mahdi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10