گوشی جدیدم مثل تراکتور شارژ میخوره
Poor asus ‎· Arman Sabz
اگه زحمت نیست اوتار بگذار:-) ‎· جولیا پندلتون
دکتر باتری نصب کن ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
فلش لازمه ‎· Mir∂r∂sh
مدلش چیه ؟ ‎· Dariche
به به ستاره سهیل:) ‎· مستانه