گوشی جدیدم مثل تراکتور شارژ میخوره
Poor asus ‎- Arman Sabz
اگه زحمت نیست اوتار بگذار:-) ‎- جولیا پندلتون
دکتر باتری نصب کن ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
فلش لازمه ‎- Mir∂r∂sh
مدلش چیه ؟ ‎- Dariche
به به ستاره سهیل:) ‎- مستانه