:))) من اومدم ..... الان بلاکم می کنن همه
خخخخخ :دی ‎· آیــــه!
:))) ‎· Mardetanha
:)) نخند ... بلاک کن گرامی ‎· علیرضا
گرامی شیفته این هستم که به این شناخت عمیق رسیدی :)))))))))) ‎· Mardetanha
بذار من اولی باشم :))))))) ‎· کلاغ کوچیکه
@mardetanha این حجم از محبوبیت بی سابقه است :))) ‎· علیرضا
@ariandes حرکت کن آقا حرکت کن ‎· علیرضا
آزادی اندیشه با ارزشی نمیشه...ارزشی ارزشی..فرفرو رها کن :دی ‎· مصطفی
مصطفی، تو خودت حزب مستقل تشکیل دادی نکنه؟ :))) ‎· کلاغ کوچیکه
علیرضا، من آقا نیستم! ‎· کلاغ کوچیکه
@ariandes: من از پشت جرثقیل نمی بینم راننده رو :)) ‎· علیرضا
@hozeh: از ریشات خجالت بکش :دی ‎· علیرضا
@arsh: خودت پشت فرمونی چون :)) ‎· کلاغ کوچیکه