:))) من اومدم ..... الان بلاکم می کنن همه
خخخخخ :دی ‎- آیــــه!
:))) ‎- Mardetanha
:)) نخند ... بلاک کن گرامی ‎- علیرضا
گرامی شیفته این هستم که به این شناخت عمیق رسیدی :)))))))))) ‎- Mardetanha
بذار من اولی باشم :))))))) ‎- کلاغ کوچیکه
@mardetanha این حجم از محبوبیت بی سابقه است :))) ‎- علیرضا
@ariandes حرکت کن آقا حرکت کن ‎- علیرضا
آزادی اندیشه با ارزشی نمیشه...ارزشی ارزشی..فرفرو رها کن :دی ‎- مصطفی
مصطفی، تو خودت حزب مستقل تشکیل دادی نکنه؟ :))) ‎- کلاغ کوچیکه
علیرضا، من آقا نیستم! ‎- کلاغ کوچیکه
@ariandes: من از پشت جرثقیل نمی بینم راننده رو :)) ‎- علیرضا
@hozeh: از ریشات خجالت بکش :دی ‎- علیرضا
@arsh: خودت پشت فرمونی چون :)) ‎- کلاغ کوچیکه