Avatar for arsh

انقدر خسته ام که دلم می خواد استعفا بدم برگردم یه کار آروم بگیرم برم قم .... در این حد .... اعصاب هم در حدی ندارم که دلم می خوام کلا کارم رو ولی کنم .....

Comment

پول داری کتابفروشی بزنیم؟ :دی

 ‎· کلاغ کوچیکه
Comment

@ariandes :)) هیچی نمی شی آخر .... الان کی کتاب می خره؟.... باید بریم تو کار فلافلی

 ‎· علیرضا
Comment

اتفاقا من تو فکرش بودم...الان فلافلی دست زیاده...حوزه فرهنگ ولی جا داره...راه بلدم :)))

 ‎· کلاغ کوچیکه
Comment

بیا آخوند شو...صبح ها در آرامش برو درس و بحث ..عصرها بشین کنار حوض فیضیه و از دنیا و آخرت لذت ببر :دی

 ‎· مصطفی
Comment

الان کی آخوند بشه؟ من یا علیرضا؟ پول هم می‌دن؟ بعدش اینکه علیرضا وقت نداره :))))

 ‎· کلاغ کوچیکه
Comment

@ariandes: بیزنس پلن داری بیا بریم تو کارش ;)

 ‎· علیرضا
Comment

@arsh: @ariandes به منم خبرش رو بدید

 ‎· ابوهدی
Comment

من واقعا برام عجیبه شغل مفت خورانه آخوندی رو انتخاب نکردی؛ کتاب بخونی پول بگیری؛ چی بهتر از این؟ حوزه رو ببین؛ داره حال می‌کنه.

 ‎· masihmahdavi
Comment

@arsh: @abouhoda هی می‌گی بیزنس پلن!!! بابا مغازه چیپس و پفک فروختن که پلن نمی‌خواد :)))

 ‎· کلاغ کوچیکه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10