باید صب سر کار برم ولی خوابم نمی آد حتی یه ذره
یه فنجون قهوه درستش میکنه ‎- خانوم میم
@saye: قهوه بی خوابی نمی آورد؟ ‎- علیرضا
@saye: قهوه میخورن که بیدار بمونن، این باید آرام بخش بخوره بخواب ه ‎- آیــــه!
قهوه و نسکافه مگه خواب‌‍آور نیست؟ ‎- سیدسجاد اصفهانی
کفئین دارن جلوی خواب و میگسرن ‎- نیالا
کامپیوترتو یه ریستارت کن تا ویندوز سیستم بیاد بالا خودت خوابت می گیره. خیلی موثره یه نفر به این متن توجه نکرد و برای 100 نفر نفرستاد سی پیوی خودش و کامپیوترش با هم سوخت :D ‎- FOTROS