"Одним з актуальних питань сучасного історичного мовознавства є походження і розвиток східнослов'янських мов. Мова — поняття багатозначне. Те, що вона є головним засобом людьского спілкування, а разом із працею - знаряддям пізнання й перетворення світу і самої людини — її носія, тепер уже ніхто не має сумніву"
? ‎- Res Bublica
так начинается книжка "Джерела розвитку схиднослов'янських літературних мов" ‎- vilkas pilkas
Отже, сучасна російська літературна мова відрізняється від староросійської XVI—XVII ст. більшою адаптацією церковнослов'яниізмів аж до творення нових староросійських слів із церковнослов'янських морфем, відсутністю церковнослов'янізмів серед найчастотніших слв, зниженням частоти вживання церковнослов'янізмів-синонімів і значно більшою насиченістю запозиченими словами, зокрема інтернаціоналізмами. Все це, як видно, кількісні, а не якісні відмінності ‎- vilkas pilkas
Народнорозмовна й літературна мови проходять той самий історичний шлях, причому народнорозмовна завжди випереждає літературну. Розрив між ними буває більшим і меншим залежно від соціально-історичних обставин ‎- vilkas pilkas
Хватит может? ‎- Res Bublica
отчего же хватит ‎- vilkas pilkas
Ну это бессодержательно. Вот отчего. ‎- Res Bublica
зато по-украински ‎- vilkas pilkas
Вот это я и нахожу неподобающим. ‎- Res Bublica

2015-2016 Mokum.place