"Данните (на английски: data, на руски: данные - дадено) са неструктурирани факти за нещо (обект), които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост, тези данни се използват (обработват) с някаква цел (за намаляване неопределеността на нещото). Преобразуваните данни се превръщат в информация. Данните често са възприемани като най-ниското ниво на абстракция, от което информацията и знанието произхождат."
все, что вы хотели знать о данных, но боялись спросить ‎- vilkas pilkas
ниво!!!! ‎- курица из борща
почему было не взять уровен какой-нибудь ‎- курица из борща
"Понятието „големи данни“, като категория, в действителност е твърде широко. Първо, за различните компании, „големи“ може да означава различни неща. За една фирма, голям обем е 10 терабайта, а за друга може да бъде 100 петабайта. Второ, не всички данни са еквивалентни едни на други. Така че отвъд размерите, разбирането на вида на данните е също толкова важно. Поради тази причина, технологиите трябва да бъдат адаптирани към тези анализи." ‎- vilkas pilkas
Это ты всё же решил писать боевик про Кирилла и Мефодия? ‎- Res Bublica
нет, я же говорил, теперь я буду цитировать болгарскую уикипедию, на радость @teavera, потому что русская мне надоела (последний отрывок, впрочем, не из уикипедии) ‎- vilkas pilkas
но если ты хочешь про К&М, то пожалуйста "През 860 Методий, заедно с брат си Кирил, посещава Крим, натоварен с т. нар. Хазарска мисия. Макар да успяват да победят в диспута с евреи и мюсюлмани, те сполучват да покръстят само около 200 души. Поради опасенията на владетеля от силно византийско или арабско влияние чрез религията Хазарският хаганат предпочита юдаизма , но Солунските братя издействат от хазарския каган освобождаването на няколкостотин византийски пленници и връщат в Рим намерените от тях в Херсон мощи на свети Климент I, събитие особено значимо за тогавашния свят. Св. ап. Климент е епископ на Сердика (дн. София) [4] след което става един от първите римски папи." ‎- vilkas pilkas
Однако. Мюсюлмани. ‎- Res Bublica
ну, а ты что хотел? ‎- vilkas pilkas

2015-2016 Mokum.place