"Джулая (нечленувано: „Джулай“) е обичаен хипи празник в България, който възниква във Варна през 1972 г., а понастоящем се празнува редовно с участието на Джон Лоутън в най-източният бряг - скалите при с. Камен бряг, където Слънцето първо огрява България. Името на празника се свързва с известната песен на английската рок-група Юрая Хийп от 1971 г. July Morning - "Юлско утро"). „Джулай“ (на английски: July) на английски език означава юли. Въпреки че според обичая е свързана със световното хипи движение от 1960-те, тя съществува в България и до днес. На всеки 30 юни срещу 1 юли големи струпвания от хора се събират по българското крайбрежие на Черно море, за да посрещнат заедно изгрева на слънцето. Така те смятат, че се пречистват пред него, без това да има връзка с езически или религиозни обреди. "Джулая" е самобитен за България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други страни в Европа и по света. Твърди се, че е възникнал като протест срещу комунистическата власт, изразен в значението и внушението на едноименната песен на Юрая Хийп. Символичното посрещане на изгрева е било като посрещането на едно ново начало и едно по-добро бъдеще за първоначалните участници. След падането на комунистическия режим в страната движението продължава да съществува, но липсата на първоизточника за протест променя с времето основната идея на първото хипи движение в България."
"Някои твърдят, че идеята вече е загубила своето първоначално значение, както и че по-младите хора не са непременно запознати с условията, при които е възникнал този празник или дори кой е авторът на песента. Въпреки това, въодушевлението от първите сутрешни лъчи, като символ на зараждащия се живот, е все още основна причина хората да го честват. Поради прекаленото посещение след промените от 1989 г. на хора, които са далеч от хипарската идея, група от т. нар. „стари хипари“ решават да започнат да честват „ивнинга“ (вечерта - от July Evening), като се събират в с. Варвара на 30 юни. Представата за "Джулая" е прочута и днес. Сега тя има смисъл на бягство от града от цивилизацията, на протест срещу собственото Аз и пълно освобождаване на личността от оковите на големия град. В по-друг смисъл, това е просто едно начало на лятото." ‎- vilkas pilkas
"хипари" очень по-болгарски звучит, кмк ‎- vilkas pilkas
^ не знаю, какое там ударение на самом деле, но по-болгарски мне хотелось бы поставить его на «а». ‎- Школа кардиохирургии Св. Игнатия

2015-2016 Mokum.place