ну а вот что нам сообщает ultima ratio: "Корпусната лингвистика е наука, която изучава езика чрез множество от реални езикови примери или текстове, събрани в общо цяло, наречено корпус. Корпусните изследвания на езика са практически подход, който позволява на лингвистите да изследват голямо количество разнообразни текстове при изучаването и описанието на естествения език. Емпиричният материал улеснява лингвиста в изграждането на обективни изследвания и изводи, които не разчитат на индивидуалния езиков усет, и позволява изследването на различните разновидности на езика като диалекти, ранни периоди на езиково развитие и др. Корпусно-основаният подход е методология, която обслужва както изследването на множество различни аспекти и области на лингвистичното познание на различни езикови нива като фонетика, морфология, синтаксис и т. н., така и различни практически и теоретични цели и задачи. Корпусните изследвания дават възможност за анализ и потвърждение на общоизвестни, но неполучили обяснение факти и задоволяват необходимостта от доказателства за подкрепа на дадена теория. Компютърната корпусна лингвистика разработва компютърни модели за подпомагане наблюдението над лингвистичен материал, формирането и проверката на лингвистичните хипотези. Тя съчетава целите на лингвистичната наука и компютърните технологии и поражда нов тип взаимодействие между интуицията на езиковеда и автентичния езиков материал."
А я понял. В Израиле есть такая поговорка: матер йотхик бе-идиш (на идише было бы смешнее). Вот это реализация той поговорки. ‎- Res Bublica
Почитайте что-нибудь постмодернистское, там ещё французские слова. А то тут скучновато. И совсем нет кАлек. ‎- Школа кардиохирургии Св. Игнатия
Нет, юмор не в том, что болгарские слова звучат смешнее русских, а в том, что обычно говорится на тему корпусной лингвистики по-русский. (И в частности как бы читался по-русски последний пассаж про взаимодействие интуиции языковеда с аутентичным языковым материалом.) ‎- Res Bublica
дада. "Соединяет цели лингвистической науки с компьютерными технологиями и порождает новый тип взаимодействия между интуицией лингвиста и аутентичным языковым материалом" ‎- vilkas pilkas
собственно, уже мной не раз высказывавшаяся мысль, что по-болгарски даже любая хуйня звучит _мило_ ‎- vilkas pilkas
Кроме того, @teavera, смысл ивритской поговорки такой, что мол "это не смешно, но вот на идише-то было бы смешно"... ‎- Res Bublica

2015-2016 Mokum.place