خیلی خوب شد امیدوارم همه بیان دوباره فر فر احیا بشه
اروند جان تم های فرفر رو نصب کردین؟ ‎· آرزو
ارزو خانم عزیز نه هنوز منتظرم اشکالات و باگ های اونا حل بشه بعدا دان لود کنم ‎· Arvand