وقتی‌ باد آروم آروم، موتو نوازش می‌کنه طبیعت وجودتو اینقدر ستایش می‌کنه وقتی‌ که یواشکی خواب به سراغ تو میاد برای داشتن چشمای تو خواهش می‌کنه این همه عاشق داری، چطور حسودی نکنم؟ این همه عاشق داری، چطور حسودی نکنم؟! وقتی‌ شب فقط میاد، برای خوابیدن تو خورشید از خواب پا می‌شه، تنها واسه دیدن تو وقتی‌ که چشمه حریصه، واسه لمس تن تو یا که پیچک آرزوشه، بشه پیراهن تو این همه عاشق داری، چطور حسودی نکنم؟ این همه عاشق داری، چطور حسودی نکنم؟! وقتی‌ هر پرنده به عشق تو پرواز می‌کنه عشق تو، حتی طبیعتو هوس باز می‌کنه وقتی‌ تو قلب خدا این همه جا هست واسه تو چرخ گردون، واسه تو گردشو آغاز می‌کنه این همه عاشق داری، چطور حسودی نکنم؟ این همه عاشق داری، چطور حسودی نکنم ؟! این همه عاشق داری، چطور حسودی نکنم ؟!این همه عاشق داری، چطور حسودی نکنم ؟
پس خود آهنگش کو؟ :))‏ ‎· MaryJuana Bigharar
ممنون خانم ماری عزیز خود خوشه ‎· Arvand
به نظر میرسه خواننده اصلی این آهنگ همین آقا که شباهت زیادی به زنده یاد بابک بیات داره باشه اما بعد ها توسط شهرام صولتی هم اجراشده https://www.youtube.com/watch?v=9LfetzPQ4MU ‎· آلبالو