4 هفته در ایران بودم بیش از 6 کیلو به وزنم اضافه شد هر روز صبح سرشیر با عسل و سه بار هم کله پاچه فکر کنم از علتهای اصلی اضافه وزن بوده
نهار و شامم همه‌اش پلو و خورشت حتما ‎· minabanoo
دقیقا زدی تو خال خوب بیشتر مواقع دعوت بودم جاهای مختلف اگر نمیخوردم ناراحت میشدن لوووول ‎· Arvand
واقعا وضع غذای من در اینجا جالب نیست و بیشتر از 80 در سد مواقع بیرون غذا میخورم ولی وقتی میرم ایران غذای مامان پز خیلی خیلی میچسبه و نمیشه ازش به سادگی گذشت ‎· Arvand
کلا غذا یکی از جاذبه های توریستی اینجاست:)) ‎· Aliusha
ايران فقط واسه خوردن خوبه ‎· minabanoo