اینو بد نیست بخونید مخصوصا کامنتهاشو ‎· Arvand
حرف دارم در مورد این نوشته. بعدا سرفرصت باید بیام بزنم. همه اینا به دیدی که موقع اومدن داری بستگی داره، به انتظارت به اینکه فکر می کنی اینجا بهشت برینه یا نه و ... ان تا چیز دیگه ‎· ardvisoor
نظر شخصی: کانادا آش دهن‌سوزی نیست، وضع ایران خیلی بد شد که اومدم ‎· kargadan