بلیط و هتل برای اسپانیا رزرو و خریداری شد
نایب الساگرادا فامیلیا باشی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
خوش بگذرههه ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات