اینجا هم داستان همین وی وی وی وی وی وی هستش
xdqdn.gif
- ‎· Ashmogh