یعنی میشه آینده هم بیاد برامون جای دوست و دشمن نشون بده و رضا پالان دار بگه و از پیرمرد خسته حرف بزنه ؟ یکی صدا کنه آینده رو
- ‎· Ashmogh
:| ‎· آرزو
آریزو همینطوری داره کامنت اول های من رو میگیره ها :)) ‎· Ashmogh
=))))))))))))))))))))))))))))) ‎· آرزو