یعنی میشه آینده هم بیاد برامون جای دوست و دشمن نشون بده و رضا پالان دار بگه و از پیرمرد خسته حرف بزنه ؟ یکی صدا کنه آینده رو
- ‎- Ashmogh
:| ‎- آرزو
آریزو همینطوری داره کامنت اول های من رو میگیره ها :)) ‎- Ashmogh
=))))))))))))))))))))))))))))) ‎- آرزو