میزنم رو لایک یهو میمیره اینجا ! چقدر شبیه فرفر خدابیامرز هستش =))
- ‎· Ashmogh