لیست بلاکی ها کجاست ؟ :))
- ‎- Ashmogh
داره آماده میشه. ‎- saidpar