لیست بلاکی ها کجاست ؟ :))
- ‎· Ashmogh
داره آماده میشه. ‎· saidpar