اون روزهای اول بعد از فرفر چند بار توخواب اون فید معروف دادابیس رو دیدم و جیغ زدم و از خواب پریدم. چند ماهی طول کشید تا تونستم آروم شم
- ‎· Ashmogh
:)))) ‎· sousan
:)))) اسمشو نیار الان میاد دوباره میپره تو وان ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
:)))پ ‎· SaeedTheGiraffe ?
:)) ‎· امیر برد