اون روزهای اول بعد از فرفر چند بار توخواب اون فید معروف دادابیس رو دیدم و جیغ زدم و از خواب پریدم. چند ماهی طول کشید تا تونستم آروم شم
- ‎- Ashmogh
:)))) ‎- sousan
:)))) اسمشو نیار الان میاد دوباره میپره تو وان ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
:)))پ ‎- SaeedTheGiraffe ?
:)) ‎- امیر برد