از ۳ خط موبایل ( ۲تا کاری و ۱ شخصی ) تقریبن هیچ وقت جواب هیچکدومش رو نمیدم مگر افراد نزدیک فامیل یا دوست های خیلی نزدیک رو خط شخصی. همیشه هم سایلنت هستن.
به شکل کلی حوصله حرف زدن با تلفن رو ندارم . ‎· Ashmogh
کار خوبی می کنی هیچ بدهکاری زنگ نمیزنه که بیا طلبت رو بگیر هر کی زنگ میزنه یه چیزی میخواد ‎· Arvand
منم همیشه سایلنتم :دی یه بار که یادم رفت ده صبح زنگ زدن از خواب ناز بیدارم کردن :| ‎· SaeedTheGiraffe ?