خب دیشب فعالیت اسپمر داشتیم و امشب هم تهدید ارازشه! خدایا شکرت چند مرحله دیگه بره جلو میشه خود خود فرندفید جنت مکان
- ‎- Ashmogh
خوبه یا بده :))) ‎- Mamad
شما ها هنوز زنده اید؟ ‎- amomohsen