جمع کنید که اشموغتون اومد ! چه خبره اینجا ؟
#مکان_لیکس رو دنبال کن ‎· Mamad
- ‎· Ashmogh
دارم میخونم ‎· Ashmogh
خوب شد این باعث شد بعد مدتها تو یه سری بزنی به ما:)))) ‎· Aliusha
:))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?