جمع کنید که اشموغتون اومد ! چه خبره اینجا ؟
#مکان_لیکس رو دنبال کن ‎- Mamad
- ‎- Ashmogh
دارم میخونم ‎- Ashmogh
خوب شد این باعث شد بعد مدتها تو یه سری بزنی به ما:)))) ‎- Aliusha
:))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?