دوستان من زنم نمرده نمیخوام دروغ بگم . ولی الان من کارم فرانسه است و اون و بچه ها رفتن آمریکا زندگی میکنن . خونه مکان شده اسم اینجا هم که مکان هستش . خانما تو دایرکت صف رو رعایت کنن لطفن
تو دایرکت ازدحام شده . اگر دیر جواب میدم ببخشید . شاید دیر بشه ولی حتمن جواب میدم . روابط عمومی شرکت بی همسران اشموغ ‎· Ashmogh
:)))) تو روح اون صادقتت ‎· Mamad
@mirzaie رونق کار در صداقت هستش :)) ‎· Ashmogh
:))))))) ‎· Aliusha
باید دلمون بسوزه الان همچین حرصمون هم گرفته:))))))) ‎· shompi
@shompi: حرص واسه چی ؟ :)) ‎· Ashmogh
که چقد خوش به حالته:)))) ‎· shompi
@shompi: ای بابا دست رو دلم نزا که خونه . تو جمع نمیشه گفت بیا بریم دایرکت :)) ‎· Ashmogh