یادم نبود چرا از این مکان بدم میاد !! لایکم کار نمیکنه
- ‎- Ashmogh
کار میکنه بابا ! گوشیت چیه مگه؟ ‎- Mamad
با لپتاپم ‎- Ashmogh
@ashmogh: والا من با فایرفاکسم . خوبه که . آخرین نسخه آپدیت کن ‎- Mamad
من هم با کروم مشکلی ندارم لایک میخوره ‎- Caspian
لایک نباید کار کنه که دایرکت باید کار کنه:))) ‎- shompi