یادم نبود چرا از این مکان بدم میاد !! لایکم کار نمیکنه
- ‎· Ashmogh
کار میکنه بابا ! گوشیت چیه مگه؟ ‎· Mamad
با لپتاپم ‎· Ashmogh
@ashmogh: والا من با فایرفاکسم . خوبه که . آخرین نسخه آپدیت کن ‎· Mamad
من هم با کروم مشکلی ندارم لایک میخوره ‎· Caspian
لایک نباید کار کنه که دایرکت باید کار کنه:))) ‎· shompi