الان تو دایرکت من داره پخش مستقیم دزدیده شدن زن سومم به دست بوکو حرام رو پخش میکنن . خانما بیان اونجا ببینن.
- ‎· Ashmogh