ati » from archive
да, чуваки неудачно пошутили. ‎- псы в рапиде