وحید استایل فرندفید گذاشته، خیلی باحاله ولی من می ترسم موکام ناراحت بشه قهر کنه، فعلا قصدم مراعات ه
هه، هه، کامنت رو اشتباه یه جای دیگه گذاشتم. :)) ‎· رفیع