حالا میدونم به کارتون نمیاد اما بافتنی یاد دادن به بچه ها خیلی سخته، برعکس نقاشی