از آسون ترین غذاهایی که درست می کنم، قرمه سبزی و آش رشته است و جفتش رو هم خیلی دوس دارم بعدش میشه فسنجون