توی این کارتون ه ماره میخواد بخنده میگه غش غش =)))