باتری لپ تاپ داره تموم میشه، منم نزدمش به شارژ که برم بخوابم