آخ جون میشه از توی ستینگ آواتار عوض کرد :دی البته من کلا خوبم با آواتارم ولی همین جوری خیالم راحت شد که اگه بخوام هست :))
نه انصافن، شما تا حالا اصلن آواتار عوض کردین؟! ‎· رفیع
دوباره، جمله رو با «نه» شروع کردی؟ :)) کجا؟ فرفر؟ یا کلا؟ ‎· آیــــه!
در زندگانی ‎· رفیع
آره ولی کم ‎· آیــــه!