آخ جون میشه از توی ستینگ آواتار عوض کرد :دی البته من کلا خوبم با آواتارم ولی همین جوری خیالم راحت شد که اگه بخوام هست :))
نه انصافن، شما تا حالا اصلن آواتار عوض کردین؟! ‎- رفیع
دوباره، جمله رو با «نه» شروع کردی؟ :)) کجا؟ فرفر؟ یا کلا؟ ‎- آیــــه!
در زندگانی ‎- رفیع
آره ولی کم ‎- آیــــه!