یعنی لعنتی سایت سازمان نظام پزشکی کشور هم باز نمیشه با این اینترنت فولان