عاجزانه از بعضی دوستان تقاضا دارم پرایوت بشن و ما رو زجر کش نکنن :/
البته الان یادم افتاد هاید رو خدا آفریده ‎- آیــــه!
هنوز زوده! ‎- کلاغ کوچیکه
چی زوده؟ زدم هاید کردم خِلاص ‎- آیــــه!