گشنمه
لطفن برین ته صف ‎· رفیع
چند نفر توی صف هستن؟ ‎· آیــــه!
زیادن، ممکنه بهتون نرسه. ‎· رفیع
پس آقا جان عزیزت ما رو همین جا بین نوبت بفرست ‎· آیــــه!