آخه عقلانیت؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟ ‎· آیــــه!
مصلحت؟ مقرنس؟ سماور کهنه؟ ‎· MohammadAli
:)) می خریم ‎· آیــــه!