آخه عقلانیت؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟ ‎- آیــــه!
مصلحت؟ مقرنس؟ سماور کهنه؟ ‎- MohammadAli
:)) می خریم ‎- آیــــه!