کتری داره سر میره، من اینجام دستم بنده یکی زیرش رو کم کنه خب :/ اه
این روزها دست همه بنده ;)) ‎· DArA
آره واقعا :)) ‎· آیــــه!
کتری برقی بگیرید که خودش قطع کنه برای اینجور مواقع و زمانی که آدم سریع می خواد یه چای و نسکافه بخوره خوبه ‎· SiamakMemarian
داریم ولی هیچ وقت به کتری عزیزم خیانت نمی کنم، یه چایی اصیل فقط با قوری و کتری عمل میاد :)) ‎· آیــــه!
@aye: شکی نیست به شرطی که حال خاموش کردنشم باشه وگرنه کتری اصیل به فنا میره ‎· SiamakMemarian
@siamakmemarian خامووووش؟ اصن کتری توی خونه ما خاموش نمیشه، فوقش شب ها / فقط نباید بی آب بشه :)) ‎· آیــــه!