بعد از کلی کاااار با ذوق و شوق اومدم چایی بخورم دیدم فقط آب رو گذاشتم جوش بیاد یادم رفته چایی دم کنم، غم از این بالاتر آخه؟