امروز صب به یاد هدی شبکه پویا روشن کردم، تنهایی دارم نگا می کنم، خوبه ها :)
بهتر از بقیه شبکه هاست مخصوصا الان که دیگه تبلیغ پفک نمکی هم یه ربطی به ظریف و توافق دیشب پیدا کرده ‎· آیــــه!