بچه ها تصوراتشون رو اغراق شده ولی از چیزهایی که شنیدن و دیدن توی خونه یا مدرسه می سازن از آسمون نمیارن که