خوبه تا جایی که دلت میخواد میتونی فید و کامنت بنویسی و پاک کنی و کسی نمی فهمه که میخوای یه چی بگی ولی داری می خوریش